Акция Майский Бум с 04.05 по 31.05 от Credit7

Новая акция от Credit7 – «Майский бум». С 04.05 по 31.05.20 тебе достаточно взять, продлить или погасить кредит, и участие в акции «Майский бум» тебе гарантировано.

Призовой фонд:
Электросамокат и 25 сертификатов номиналом 2000 грн в интернет магазине “Rozetka”

Победителя мы определим 01.06.20 с помощью сайта random.org. Результаты будут опубликованы на нашем официальном аккаунте в Facebook, а чтобы вы не пропустили свой выигрыш мы обязательно перезвоним вам!

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказом директора
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА»
№ 17-ОД від 29.04.2020
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під назвою «Травневий бум» для користувачів фінансових послуг
ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» (ТМ «Credit7»)
Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної
акції «Травневий бум» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг,
що передбачає спеціальні умови кредитування для визначеної Правилами категорії клієнтів ТОВ
«ЛІНЕУРА УКРАЇНА» (далі – Товариство).
Визначення термінів:
Учасник – фізична особа, клієнт ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА», який відповідає умовам участі в
Акції.
Заохочення – подарунки від сервісу online-кредитування Credit7 переможцям цієї рекламної
акції.
Особистий кабінет – це обліковий запис користувача на електронному ресурсі (офіційному
сайті) Товариства посиланням www.creditp7.ua.
1. Організатор та Виконавець Акції:
Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІНЕУРА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42753492; місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська
набережна, 25, п.318).
2. Мета Акції:
2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» на
фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності
користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «Credit7».
2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Товариство не отримує винагороди від Учасників за їх
участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.
3. Територія (місце) та період проведення Акції:
3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).
*за винятком тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної
Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268-
ХІХ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014,
№ 1207- VII. Це тимчасове вимушене обмеження, встановлене виключно з міркувань безпеки
мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції
гарантувати тут належне її проведення.
3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом «04» травня 2020 року до
23 години 59 хвилин за київським часом «31» травня 2020 року.
1
Товариство може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням,
у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату
оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2. даних Правил.
4. Учасники Акції:
4.1. Умови участі в Акції:
4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні
фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її
території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.2.
4.1.2. Працівники Товариства та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також
інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.
4.2. Спеціальні умови участі в Акції:
4.2.1. Учасниками Акції є лише ті особи, які у Період проведення акції (п.3.2. цих Правил):
— отримали у Товаристві кредит, або
— здійснили продовження строку дії (пролонгацію) кредиту та не прострочили виконання
зобов’язань за такими кредитами до моменту закінчення Акції, або
— повністю погасили кредит, за умови відсутності будь-якої прострочки виконання зобов’язань
за такими кредитами до моменту закінчення Акції.
5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:
5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її
потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди
з цими Правилами.
5.2. Участю в Акції особа підтверджує:
5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;
5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх персональних даних,
що стали відомі Товариству, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;
5.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом
України «Про захист персональних даних» (далі – Закон), та надання згоди на їх включення до баз
даних Товариства;
5.2.4. що є повідомленою про включення до баз Товариства, а також про мету збору відповідних
даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача
відбуватиметься згідно з чинним законодавством України;
5.2.5. згода на обробку персональних даних надається Учасником на весь строк зберігання
Організатором відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно з законодавством,
після припинення правовідносин між Учасником та Організатором;
5.2.6. повідомлене про: свої права, визначені ст. 8 Закону; мету їх збору, що полягає в наданні
Організатором послуг Учаснику, а також здійсненні Організатором іншої діяльності відповідно до
вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись,
оприлюднення (повідомлення) результатів участі в розіграшах та акціях Організатора; володільця
персональних даних; склад та зміст зібраних персональних даних; осіб, яким передаються персональні
дані та про те, що передача персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до ст. 14
Закону.
6. Умови проведення Акції та використання Заохочення:
6.1. Період проведення Акції визначено у п. 3.2. Правил.
6.2. До 16 години 00 хвилин за київським часом 01.06.2020 номери кредитних договорів
Учасників Акції, будуть частково зашифровані та завантажені до онлайн-сервісу random.org.
6.3. За допомогою сервісу random.org, на підставі номера кредитного договору, шляхом
випадкової комп’ютерної вибірки, Товариство визначить та зафіксує серед Учасників список, в якому
кожен Учасник отримає змогу отримати Заохочення.
6.4. Товариство повідомить про результати Акції до 15 години 59 хвилин за київським часом
01.06.2020 року шляхом публікації запису у Соціальних мережах, у розділі «Результати Акцій» на
Сайті Товариства, а також шляхом телефонного дзвінка та надсилання Учасникам, які мають змогу
отримати Заохочення, SMS-повідомлень.
6.5. Товариство гарантує об’єктивність обрання Учасників, яким належатиме отримати
Заохочення, шляхом обмеження втручання сторонніх осіб у процес їх визначення.
6.6. Для отримання Заохочення Учасники зобов’язані у період з 01.06.2020 року по 14.06.2020
року включно надіслати Товариству на електронну адресу info@credit7.ua копії всіх сторінок свого
паспорта громадянина України та копію своєї довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Надсилаючи копії документів, Учасник має вказати у темі електронного листа: «Травневий бум».
6.7. Заохочення буде передане Учасникам до 30.06.2020 включно.
Якщо Учасник у вказані строки не надішле Товариству копії документів, вказаних в п.6.6. цих
Правил, такий Учасник втратить право отримати Заохочення.
6.8. Отримавши Заохочення, Учасник має того ж дня з ним сфотографуватися та надіслати фото
на info@credit7.ua. При цьому Учасник автоматично погоджується з тим, що Товариство має право на
власний розсуд розміщувати це фото на своїх онлайн-ресурсах.
6.9. Учасник Акції зобов’язаний отримати Заохочення особисто та не може передати це право
третім особам.
6.10. Відповідно до законодавства України, при наданні Заохочення Товариство виступає
податковим агентом Учасника і відповідно нараховує, утримує та сплачує всі необхідні податки та
збори від імені та за рахунок Учасника.
7. Інші умови:
7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення
Правил на офіційному інтернет-сайті Товариства www.creditp7.ua, а також за телефоном:
0 800 33 07 33 (вартість дзвінка згідно з тарифами операторів).
7.2. Організатор має право змінити/доповнити Правила Акції протягом усього Періоду
проведення Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії,
розмістивши інформацію про це на сайті www.credit7.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з
моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями цих Правил.
7.3.Організатор не вступає у суперечки з-поміж самих Учасників щодо визначення їх
претендентом на отримання Заохочення та не вирішує відповідні спори.
7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
приймається Товариством.
Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання цих Правил позбавляє
Учасника можливості претендувати на отримання передбаченого чинними Правилами.
7.5. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції
одержаного ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також
за можливі наслідки використання такого Заохочення.
7.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
8. Призовий фонд Акції:
8.1. Самокат Xiaomi — 1 шт.
8.2. Подарунковий сертифікат на придбання товарів через інтернет-магазин «Rozetka» на суму
2000,00 грн — 25 шт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *